Gezinsondersteuning

Gezinsondersteuning draait helemaal rond het welbevinden van kinderen, jongeren en (aanstaande) ouders. Wat dat welbevinden bevordert, kan natuurlijk verschillen. Voor het ene gezin is zus een vorm van opvoedingsondersteuning, een ander gezin heeft het liever zo.

Een brede definitie

Dus kiezen we bij VBJK voor een brede kijk op gezinsondersteuning. Het omvat alle activiteiten en (beleids-)maatregelen die gezinsleden (ouders en kinderen) als ondersteunend ervaren. Met andere woorden, bij preventieve gezinsondersteuning gaat het ook om aandacht voor de bredere leefomgeving van gezinnen en rijke ontplooiingskansen voor kinderen.

Gezinsondersteunende organisaties

Vlaanderen telt talloze organisaties die zich elke dag voor gezinnen engageren. Er zijn consultatiebureaus van Kind en Gezin, inloopteams, ontmoetingsplaatsen voor kinderen en ouders, kinderopvang, verloskundigen, opvoedingswinkels, OCMW’s, Centra voor Algemeen Welzijnswerk ...

Huis van het Kind

Veel van deze actoren werken vandaag samen in een Huis van het Kind. Door de krachten te bundelen, bieden ze gezinnen een meer toegankelijke en geïntegreerde dienstverlening. Bovendien nemen de Huizen van het Kind initiatieven om het sociale netwerk rondom gezinnen en de sociale cohesie in een buurt te versterken.

Expertise en knowhow

VBJK zet in op onderzoek en vernieuwende projecten over samenwerken in een Huis van het Kind, sociale steun en cohesie, ouderparticipatie … We doen dit op het kruispunt van praktijk, onderzoek en beleid. EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning, en VCOK, Vormingscentrum voor Opvoeding en Kinderopvang, zijn hierin belangrijke partners voor VBJK.

Op 3 oktober 2017 organiseerde VBJK een preconference 'Integrated services in the early years – towards an international platform for exchange'. Het verslag ervan vind je hier.