Kleuteronderwijs

In ons land is er een duidelijke scheiding tussen de opvang van baby’s en peuters (ook gekend als voorschoolse opvang) en het kleuteronderwijs. Dit is het split system, een opgesplitst systeem. In andere landen lopen de basisvoorzieningen voor kinderen van 0 tot 7 jaar meer in elkaar over. Het zijn de zogenaamde integrated systems, waarbij de verschillende systemen voor zorg en leren geïntegreerd werken.

Split system

In ons split system is zorg traditioneel voorbehouden voor de kinderopvang van baby’s en peuters, educatie is eerder het terrein voor het kleuteronderwijs. Dit geldt ook voor kinderen die niet aan kinderopvang deelnemen en rechtstreeks van thuis naar school gaan. Thuis is er veel tijd en ruimte voor individuele zorg, in de kleuterklas draait het om leren in groep.

De allereerste schooldag

Hoe verloop de start op school voor kleuters? Wat betekent het dat kinderen vanaf de leeftijd van 2,5 jaar naar school kunnen gaan? Hoe beleven kinderen de start op school? Wat doet het met ouders? Hoe is het voor de leerkrachten?

Zorg en leren

VBJK onderzoekt het effect van ons split system en de scheiding van zorg en leren op jonge kinderen. Met verschillende internationale vergelijkende studies, nationale observatiegegevens en lokale proeftuinen en pilootprojecten willen we vat krijgen op concepten van zorg en leren.

Een zachte en warme overgang

VBJK bekijkt of en hoe meer evenwaardige aandacht voor leren en zorg kinderen kan helpen bij een goede start. Hoe kunnen we beide concepten integreren? Hoe kunnen organisaties die voor zorg en leren instaan samenwerken om de overgang naar het onderwijs beter te laten verlopen? En welke rol speelt een goed ouderbeleid daarin? Bijzondere aandacht gaat naar kleuters uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

We werken deze vernieuwingen uit met partners uit opvang en onderwijs. De vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek en het Steunpunt Diversiteit & Leren, beide verbonden aan Universiteit Gent, zijn belangrijke partners voor VBJK. Samen werken we op het kruispunt van beleid, praktijk en onderzoek aan een warme en zachte overgang naar het kleuteronderwijs.