Opvang & vrije tijd schoolkinderen

Voor en na school, tijdens de middagpauze op school en tijdens schoolvakanties: van hun 3 tot 14 jaar brengen kinderen en jongeren vele uren buiten het gezin en buiten de klas door. Het is vrije tijd onder begeleiding.

Vrije tijd, fijne tijd

Nogal wat organisaties en sectoren zorgen ervoor dat die vrije tijd ook fijne tijd is. Denk aan de talrijke IBO’s en STIBO’s, al dan niet Stedelijke Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang. Denk ook aan de vele scholen die zelf opvang inrichten, de meer dan 500 speelpleinwerkingen (onder de paraplu van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking) en alle andere jeugdwerkinitiatieven, sport- en cultuurverenigingen die overal in Vlaanderen en Brussel actief zijn.

Hoe zien schoolgaande kinderen hun vrije tijd? Welke elementen maken van vrije tijd ook fijne tijd? Hoe beleven kinderen hun vrije tijd in het georganiseerd aanbod? Wat verwachten ze van de begeleiders en organisaties die hun vrije tijd mee vormgeven? Wat vinden kinderen belangrijk in het contact met andere kinderen, het spelmateriaal, het dagritme, de begeleidershouding?

De stem van kinderen en jongeren zelf

Met de inbreng van kinderen en jongeren zelf verkent VBJK vernieuwende pistes en mogelijke samenwerkingsverbanden voor de opvang van schoolgaande kinderen. We doen dit door onderzoek en innovatieve projecten op te zetten. VBJK ondersteunt de voortdurende professionalisering van medewerkers in hun dagelijks werk met kinderen, gezinnen, school en andere partnerorganisaties. Op die manier stimuleren we de ontwikkeling van toegankelijke en kwaliteitsvolle schoolkinderopvang. VBJK doet dit – zoals steeds – op het kruispunt van praktijk, onderzoek en beleid.

VBJK ontwikkelt elke vernieuwing samen met de talloze professionals die zich elke dag met hart en ziel voor de buitenschoolse opvang inzetten. Tegelijk nemen we ook steevast de inbreng van kinderen en jongeren zelf mee. Kind & Gezin ondersteunt VBJK hierin.