Abonneer je nu!

Kindertijd: blad voor en door begeleiders van jonge kinderen

Kindertijd is het blad voor en door begeleiders van jonge kinderen. Mensen die in hun job werken met jonge kinderen en hun ouders, voornamelijk in voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang, maar ook in de instap- en kleuterklassen, of de Huizen van het Kind.

Het gaat over een job waarin mensen ‘tijd maken voor kinderen’, maar het gaat ook over de ‘tijd die kinderen doorbrengen als ze jong zijn (ook en vooral in de opvang)’. Je leest er alle mogelijke relevante info in over de werelden van kinderopvang, kleuteronderwijs en Huizen van het Kind: goedepraktijkvoorbeelden, pedagogische artikels, uitgewerkte artikels over actuele thema's, antwoorden op prangende vragen, echo's uit het nieuws, ideeën en tips, herkenbare verhalen, onderzoek, reportages, en onderzoek.

Kindertijd wil informeren, inspireren en innoveren. Het blad wil de kinderbegeleider versterken en waarderen op een laagdrempelige, verbindende en positieve manier.

Kindertijd verschijnt vijf keer per jaar: in oktober, december, februari, april en juni.

Abonneer je hier

Ben je student? Dan kan je een studentenabonnement nemen.