Wendy De Weyer

Wendy De Weyer werkte van 2008 tot 2013 bij VBJK. Ze pendelde vaak over en weer naar Brussel waar ze instond voor het begeleidingstraject sociale functie en andere trajecten die VBJK in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie opzette.

Toen ‘Samenwerken aan kinderopvang in Brussel’ er kwam, een vzw die de Nederlandstalige opvangorganisaties in Brussel ondersteunt, was het alleen maar logisch dat Wendy daar het voortouw zou nemen en liet VBJK haar gaan.

Vandaag werkt Wendy bij de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind aan Arteveldehogeschool Gent.