EXPOO | Expertisecentrum opvoedingsondersteuning

EXPOO is het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid. Op groeimee.be vinden ouders informatie over opvoeden. Op expoo.be vinden professionals hun gading. Er staat inhoudelijke informatie over preventieve gezinsondersteuning, pedagogiek in Huizen van het Kind, het opstarten van samenwerkingsverbanden die gezinnen kunnen ondersteunen …

VBJK is een van de partners die EXPOO hiervoor de nodige input geeft. We delen de expertise die we opdoen in ons onderzoekswerk en onze projecten over ontmoeting en sociale cohesie, Huizen van het Kind, spel- en ontmoetingsplaatsen, opvoedingsondersteuning …

Want samen hebben we hetzelfde doel voor ogen: mee bouwen aan een positieve leefomgeving waar het goed opgroeien is.

 

Bezoek EXPOO.