UNICEF | Kwaliteit kleuteronderwijs in de Balkan regio

In opdracht van Unicef treedt VBJK in de Balkan op als ECEC-consult. Onze expertise in Early Childhood Education and Care delen we met middle income landen uit deze regio: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo en Montenegro.

Kwaliteitscriteria van EQF

Tijdens werkbezoeken ondersteunt VBJK deze partners om de kwaliteitscriteria uit het European Quality Framework (EQF) om te zetten naar de nationale context.

VBJK werkt verder mee aan de verschillende rapporten en papers die hierover blijven verschijnen.

Hier vind je alvast het eindrapport: Quality of ECE services Albania Bosnia and Herzegovina Kosovo Montenegro | auteurs Jan Peeters & Deepa Grover