Een van onze vele projecten ...

De tijdsbalk toont begin en einde van dit project. Tenminste, als de begin- en einddatum duidelijk zijn. Want VBJK heeft ook heel wat doorlopende projecten. Als het project nog loopt, toont de grijze balk hoever we momenteel staan.
03/01/2014
31/12/2018

CIK | Inclusieve kinderopvang

Gezinsopvang, groepsopvang of buitenschoolse opvang die zorgen voor een mix van kinderen met en zonder specifieke zorgbehoefte kunnen hiervoor subsidies krijgen én zich laten begeleiden door een Centrum Inclusieve Kinderopvang– kortweg CIK.

Verspreid over verschillende zorgregio’s heeft Vlaanderen maar liefst 16 CIK’s: Centra voor Inclusieve Kinderopvang.

Centra voor Inclusieve Kinderopvang

VBJK begeleidt deze CIK’s in een intervisiegroep en via overkoepelende vormingsdagen. We gaan op zoek naar inspirerende praktijken en staan stil bij belangrijke vraagstukken. Welke samenwerkingsverbanden kan een CIK binnen zijn zorgregio aangaan? Hoe kan een CIK het beste de begeleidingsopdracht voor de kinderopvang invullen? Wat is de functie van een inclusiecoach binnen CIK? Hoe kun je een proactief opnamebeleid ontwikkelen? Deze organisatorische aspecten zijn meer dan puur praktische aangelegenheden, ze zijn nodig om de basisgedachte van inclusieve kinderopvang te realiseren.

Binnen dit project heeft VBJK ook aandacht voor het perspectief van ouders. In zes focusgroepen vertellen moeders en vaders over hun ervaringen met inclusie. Hun uitspraken bieden inzicht in hoe we de kwaliteit van inclusieve opvang kunnen verbeteren.

Meer lezen over kinderen met een specifieke zorgbehoefte

 

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Sandra.