Een van onze vele projecten ...

De tijdsbalk toont begin en einde van dit project. Tenminste, als de begin- en einddatum duidelijk zijn. Want VBJK heeft ook heel wat doorlopende projecten. Als het project nog loopt, toont de grijze balk hoever we momenteel staan.
01/12/2015
30/11/2018

INTESYS | Inspiratie uit geïntegreerde systemen in Europa

Kunnen een geïntegreerde dienstverlening, een holistische benadering van kinderen en een krachtig partnerschap met ouders de toegankelijkheid van ECEC voor maatschappelijk kwetsbare groepen verbeteren?

Verkenning in 4 Europese landen

VBJK doet verkennend onderzoek naar inspirerende praktijken. Dit gebeurt vanuit een kadertekst voor de integratie van diensten en beleid voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en gezinnen én via pilootprojecten in Portugal, Italië, Slovenië en België. Deze vier Europese landen experimenteren met inclusieve geïntegreerde dienstverlening die tegemoet komt aan de noden van maatschappelijk kwetsbare kinderen en hun families.

Twee Belgische pilootprojecten in Brussel

Samen met de Koning Boudewijnstichting staat VBJK in voor de opvolging van twee pilootprojecten in België: één aan Nederlandstalige en één aan Franstalige kan in de Brusselse hoofdstad. De Vlaamse proeftuin focus op horizontale integratie: het zijn de lokale teams van Huis van het Kind Brussel die werken aan de uitbouw van geïntegreerde en toegankelijke gezinsondersteuning. De Franstalige proeftuin focust op verticale integratie: er is zorg voor een warme overgang tussen voorzieningen.

Kick-off geïntegreerd werken

VBJK zet beide proeftuinen mee op. We starten met een kick-off waarop inspirerende sprekers vertellen over geïntegreerd werken en het belang hiervan voor kinderen. In elke volgende fasen volgt VBJK de twee proeftuinen op, we documenteren en ondersteunen waar nodig. Wordt vervolgd.

Alle belangrijke info vind je via www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys

Lees hieronder meer over de inzichten uit de evaluatie van het project in de Vlaamse INTESYS-nieuwsbrief. 

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Hester.