Een van onze vele projecten ...

De tijdsbalk toont begin en einde van dit project. Tenminste, als de begin- en einddatum duidelijk zijn. Want VBJK heeft ook heel wat doorlopende projecten. Als het project nog loopt, toont de grijze balk hoever we momenteel staan.
01/01/2018
31/12/2028

KOALA | Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding

KOALA is een ambitieus 10-jaren project. Het letterwoord staat voor Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedbestrijding.

De focus ligt op gezinnen in maatschappelijk kwetsbare situaties. Hoe kunnen we op lokaal niveau een kwaliteitsvol, structureel aanbod creëren, zodat de maatschappelijke participatie van aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar verhoogt?

18 KOALA projecten in Vlaanderen en Brussel

In januari 2018 starten in Vlaanderen en Brussel achttien KOALA projecten. Zij krijgen tien jaar tijd om een structureel aanbod te creëren: extra kinderopvangplaatsen en kind- en ouderactiviteiten, ofwel een combinatie van beide.

KOALA wil ouders en kinderen samenbrengen binnen een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, themagerichte groepsactiviteiten, taalstimulering / oefenkansen Nederlands en kinderopvang. Dit alles binnen één setting.

Doelstellingen voor elke KOALA

Elke KOALA-setting richt zich tot maatschappelijk kwetsbare gezinnen en heeft daarbij verschillende doelstellingen:

  • ouders ondersteunen in zorg en opvoeding,
  • ontwikkelingskansen van kinderen verhogen in de verschillende ervaringsgebieden,
  • maatschappelijke participatie van gezinnen faciliteren (mensen verbinden en mogelijkheden verbreden),
  • moeders en vaders versterken,
  • voor meertalige gezinnen: Nederlands oefenen met respect voor de thuistalen.

Begeleidingstraject

De 18 KOALA's stappen in een begeleidingstraject waarin VBJK zal focussen op ervaringsuitwisseling, op monitoring en impactmeting.

We verbinden dit traject met de ervaringen van bestaande intervisietrajecten: sociale functie kinderopvang en Kleine kinderen, Grote kansen.

De individuele coaching van elke KOALA gebeurt binnen het KBS-project ‘Samen evalueren voor meer impact in de strijd tegen kinderarmoede’.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Sandra.