Effect van permanent leren op kwaliteit

Een van de voorwaarden voor kwaliteitsvolle opvang is dat medewerkers zich professioneel blijven ontwikkelen. Welke soorten van permanent leren en bijscholing hebben positieve effecten? Wat betekent permanent leren voor de kwaliteit van basisvoorzieningen en de ervaringen van jonge kinderen?

VBJK werkt mee aan een systematic review: een studie die alle Europese onderzoeksrapporten over dit thema vergelijkt. Dit gebeurt in samenwerking met Thomas Coram Research Unit (University of London) en PPMI (Vilnius).

Professioneel groeien

Als medewerkers de kans krijgen om te leren in groepen die over de praktijk reflecteren, terwijl dit proces bovendien vanuit een wetenschappelijk onderbouwd raamwerk ondersteund wordt door een pedagogisch coach, dan kunnen deze medewerkers in basisvoorzieningen voor jonge kinderen groeien in hun professionaliteit. Daarom zet VBJK in veel projecten in op onderzoek en participatieve en procesmatige trajecten. We willen immers dat vernieuwing structureel gebeurt.

Meer lezen over permanent werken aan kwaliteit

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Jan

Medewerkers