Een van onze vele projecten ...

De tijdsbalk toont begin en einde van dit project. Tenminste, als de begin- en einddatum duidelijk zijn. Want VBJK heeft ook heel wat doorlopende projecten. Als het project nog loopt, toont de grijze balk hoever we momenteel staan.
01/04/2018
23/02/2018

Pro E=MC² | Vroege meertaligheid

Een dreamteam van onderzoekers van KU Leuven, Universiteit Gent en VUB wil meer inzicht in de relatie tussen professionals en meertalige of anderstalige kinderen (0-3 jaar) en hun ouders. 

Onderzoek naar vroege meertaligheid

Om professionals die met baby's en peuters werken goed te ondersteunen in het omgaan met meertaligheid, kijken de onderzoekers naar:

  • Wat zijn overtuigingen, praktijken, strategieën … in voorzieningen?
  • Wat zijn overtuigingen, praktijken, strategieën … in meertalige gezinnen?
  • Hoe ervaren meertalige gezinnen de relatie met hun voorziening?
  • Hoe ervaren professionals de relatie met meertalige gezinnen?
  • Welke interacties vinden plaats?

Dit wordt onderzocht met een survey bij 1000 anderstalige ouders en 500 professionals die werken met gezinnen en kinderen tussen 0 en 3 jaar. Daarbovenop worden interacties tussen ouders, professionals en jonge kinderen geobserveerd. De analyse an deze video-observaties geven inzicht in concrete processen, interacties en gedrag.

Vijf instrumenten

Tijdens het onderzoek worden de resultaten vertaald in vijf instrumenten die professionals in het omgaan met meertaligheid kunnen ondersteunen.

De instrumenten zijn gericht op het brede veld van de vroege kinderjaren: medewerkers uit de kinderopvang van baby's en peuters, professionals die ouders en gezinnen ondersteunen (Huizen van het Kind, Kind & Gezin ...), bibliothecarissen en trainers.

ProMeMoQ

De instrumenten worden getest en geïmplementeerd tijdens het onderzoeksproject. VBJK heeft een trekkende rol bij de ontwikkeling en implementatie van het ProMeMoQ instrument: een zelfevaluatie-instrument voor professionals uit de kinderopvang om hun kwaliteitsprocessen inzake vroege meertaligheid te monitoren.

ProMeMoQ zal aansluiten op bestaande zelfevaluatie-instrumenten. We willen professionals in de kinderopvang van baby's en peuters ondersteunen in het omgaan met meertaligheid.

Omdat kinderopvang dagelijks werkt met baby's en peuters en daarbij intensief samenwerkt met ouders, heeft kinderopvang een unieke positie. Het kan een harmonieuze meertalige ontwikkeling binnen anderstalige of meertalige gezinnen mee helpen ondersteunen.

Wil je meer informatie?

Of heb je zin om hierover uit te wisselen? Neem contact op met Sandra.