Een van onze vele projecten ...

De tijdsbalk toont begin en einde van dit project. Tenminste, als de begin- en einddatum duidelijk zijn. Want VBJK heeft ook heel wat doorlopende projecten. Als het project nog loopt, toont de grijze balk hoever we momenteel staan.
03/01/2012
23/12/2015

Onderzoek naar de relatie tussen kinderopvang en schools presteren

Kwaliteitsvolle kinderopvang is belangrijk, voor nu, maar ook voor later. Heeft de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen invloed op de schoolprestaties in het secundair onderwijs? Het is een van de onderzoeksvragen in deze studie in opdracht van de Europese Commissie.

VBJK is in dit Europees onderzoek een belangrijke partner: we zijn tegelijk key en nationaal expert. Als nationaal expert voeren we een literatuurstudie en een casestudy uit.

Overgangsmomenten zijn cruciaal

Wat zijn de algemene bevindingen? Vanaf de geboorte tot aan het einddiploma secundair onderwijs doorlopen kinderen verschillende instituten: van kinderopvang over kleuterklas en basisschool naar het middelbaar onderwijs. Overgangsmomenten spelen hierin een cruciale rol. Een warme overgang, met zorg voor het welbevinden van elk kind, is essentieel.

Meer lezen over het belang van een warme overgang

  • mei 2012 | Brussel | presentatie Wat is een warme overgang? Lessen uit het onderzoek naar de rol van OOJK (opvang en ondersteuning van jonge kinderen) in het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten | studiedag Kind & Gezin
  • juni 2015 | Brussel | presentatie Lessen uit het onderzoek over de rol van OOJK (opvang en ondersteuning van jonge kinderen) in het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten | Conference of the European Agency for Inclusive Education
  • oktober 2015 | Montenegro | presentatie Challenges in ensuring quality of preschool education | UNICEF Quality Education Conference
  • Kinderen in Europa 2015 | artikel Kinderopvang en kleuterschool als basis voor het levenslang leren

VBJK werkt in dit onderzoek samen met PPMI.

 

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Katrien.