Onderzoek naar de relatie tussen kinderopvang en schools presteren

Kwaliteitsvolle kinderopvang is belangrijk, voor nu, maar ook voor later. Heeft de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen invloed op de schoolprestaties in het secundair onderwijs? Het is een van de onderzoeksvragen in deze studie in opdracht van de Europese Commissie.

VBJK is in dit Europees onderzoek een belangrijke partner: we zijn tegelijk key en nationaal expert. Als nationaal expert voeren we een literatuurstudie en een casestudy uit.

Overgangsmomenten zijn cruciaal

Wat zijn de algemene bevindingen? Vanaf de geboorte tot aan het einddiploma secundair onderwijs doorlopen kinderen verschillende instituten: van kinderopvang over kleuterklas en basisschool naar het middelbaar onderwijs. Overgangsmomenten spelen hierin een cruciale rol. Een warme overgang, met zorg voor het welbevinden van elk kind, is essentieel.

Meer lezen over het belang van een warme overgang

VBJK werkt in dit onderzoek samen met PPMI.

 

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Hester

Medewerkers