Een van onze vele projecten ...

De tijdsbalk toont begin en einde van dit project. Tenminste, als de begin- en einddatum duidelijk zijn. Want VBJK heeft ook heel wat doorlopende projecten. Als het project nog loopt, toont de grijze balk hoever we momenteel staan.
03/08/2015
29/04/2016

UNICEF | Kwaliteit kleuteronderwijs in de Balkan regio

In opdracht van Unicef treedt VBJK in de Balkan op als ECEC-consult. Onze expertise in Early Childhood Education and Care delen we met middle income landen uit deze regio: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo en Montenegro.

Kwaliteitscriteria van EQF

Tijdens werkbezoeken ondersteunt VBJK deze partners om de kwaliteitscriteria uit het European Quality Framework (EQF) om te zetten naar de nationale context.

VBJK werkt verder mee aan de verschillende rapporten en papers die hierover blijven verschijnen.

Hier vind je alvast het eindrapport: Quality of ECE services Albania Bosnia and Herzegovina Kosovo Montenegro | auteurs Jan Peeters & Deepa Grover

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Jan.