Kinderen in Europa

Twee keer per jaar kwomen de partnerorganisaties van Children in Europe bij elkaar. Experts van verschillende Europese landen wisselen ideeën en praktijkervaringen uit over het werken met jonge kinderen. Het tijdschrift dat hieruit voortvloeit verschijnt twee per jaar in verschillende Europese talen. Samen met Stichting Kinderopvang Internationaal zorgt VBJK voor de Nederlandstalige versie. 

Europees tijdschrift voor ECEC

In elk nummer loopt een centraal thema als een rode draad doorheen alle bijdragen. Gaat het bijvoorbeeld over tijd, dan lees je artikelen over respect voor het individuele ritme van kinderen, over de dagindeling, over tijdsbeleving …

Door het wegvallen van de financiële en operationele steun van twee belangrijke partners wordt Children in Europe niet meer uitgebracht. Het laatste nummer verscheen in 2015, de laatste Nederlandstalige versie verscheen in 2016.

10 cahiers, 10 beleidspricipes

Het laatste nummer was een speciale editie: tien cahiers over tien beleidsprincipes. De cahiers zijn beschikbaar in het Engels.

Twee principes werden ook vertaald naar het Frans.

Childcare International

Voor de Nederlandstalige editie werkt VBJK jarenlang samen met Stichting Kinderopvang Internationaal.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met info@vbjk.be

Partners