De school is uit!

Deze werkmap zet de regels en kwaliteitseisen voor buitenschoolse opvang om in een pedagogisch verantwoorde praktijk. De map geeft informatie over de ontwikkeling van kleuter en schoolkinderen, het belang van spelen in al zijn vormen, de inrichting van opvangruimtes, het belang van ouderparticipatie, de nood aan een goede organisatie en teamwerking …

Werkmap buitenschoolse opvang

Met andere woorden, deze werkmap bevat alles wat je moet weten om goede buitenschoolse opvang te realiseren. Ze is bedoeld voor alle organisatoren van buitenschoolse opvang. Dit kunnen schoolbesturen zijn, (stedelijke) initiatieven voor buitenschoolse opvang, begeleiders in de gezinsopvang die oudere kinderen opvangen, speelpleinwerking en nog veel meer. De handleiding is ook geschikt voor studenten en docenten.

Decreet buitenschoolse opvang 1997

De werkmap is gebaseerd op het decreet voor de buitenschoolse opvang van 1997. Dankzij de medewerking van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn is de handleiding ook voor Nederlandse lezers bruikbaar.