De warme professional

Overal in Europa staat een hogere professionaliteit in het werken jonge kinderen op de politieke agenda. Het idee dat kinderopvang vooral moet ‘zorgen’ – als tijdelijke vervanging van de moeder – maakt plaats voor inbedding van de kinderopvang in de bredere pedagogische sector. Dat merk je bijvoorbeeld aan de aandacht die gaat naar samen opvoeden, in partnerschap met de ouders. Dus worden de beroepen voor de jongste kinderen in veel landen hervormd.

Wat is professionaliteit in ECEC?

Dit boek is het boeiende relaas van landen en mensen op zoek naar een democratische professionaliteit. Via videonarratieven en getuigenissen van de jaren ’70 tot nu merk je hoe praktijkmedewerkers als actors of change samen met andere betrokkenen een nieuwe invulling geven aan hun beroep. De nieuwe medewerker in de kinderopvang is een ‘warme’ professional die emotioneel betrokken is op ouders en kinderen. En precies die warme professionals staan centraal in dit verhaal.

Internationaal

Engelse vertaling | The Construction of a New Profession