Werken met het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument – Dimensie 6: Gezinnen en diversiteit

Kinderopvang respecteert de opvoeding van het gezin en zet die in onderling overleg voort. Dat houdt in dat je als medewerker investeert in een voortdurende dialoog met gezinnen en daar zowel vaders als moeders bij betrekt. Zo krijg je inzicht in de sociale en culturele context waarin kinderen opgroeien en kun je het perspectief van het gezin meenemen in je pedagogisch handelen.

Maar hoe werk nu precies aan ‘pedagogische kwaliteit in de opvang? Dat klinkt misschien zwaar, maar eigenlijk zit het vaak in kleine dingen. Dingen die jij nu al elke dag doet: je stimuleert kinderen tot interactie, daagt hen uit, geeft hun een thuisgevoel, zorgt voor ritme en regelmaat.

Kind en Gezin en VBJK brengen de zes dimensies van het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument in beeld. De filmpjes tonen je niet hoe het moet. Het zijn voorbeelden om de inhoud van de dimensie voor jou concreter te maken. Je kan de filmpjes bijvoorbeeld gebruiken tijdens een teamvergadering

De filmpjes met de uitleg over de eerste vijf dimensies vind je op Kind en Gezin. Daar vind je ook filmpjes met inspiratie en oefeningen.
De drie filmpjes die VBJK maakte voor Dimensie 6 vind je hieronder:

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Sandra

Medewerkers

Partners