Ontmoeting & sociale cohesie

Waar ouders en kinderen samenkomen, kan iets meer ontstaan. Vaak zijn er vormen van sociaal contact, kleine momenten van uitwisseling.

Ouders ontmoeten elkaar

Dergelijke vormen van ontmoeting versterken niet alleen de sociale cohesie, voor veel ouders is het ondersteunend om de kleine dagelijkse opvoedingsvragen met anderen te kunnen delen. Contacten met andere ouders die kinderen van dezelfde leeftijd hebben, zijn vaak een belangrijke bron van informatie en steun. Die contacten kunnen uitmonden in relaties waar onderlinge uitwisseling, verbondenheid en solidariteit ontstaan.

Kinderen ontmoeten elkaar

Ook voor kinderen zijn dergelijke ontmoetingen belangrijk. De mogelijkheden die kinderen krijgen om kwaliteitsvolle relaties met anderen aan te gaan – met andere kinderen en andere volwassenen dan hun eigen opvoeders – hebben een impact op hun algemene ontwikkeling. In ontmoeting met anderen krijgen kinderen de kans om een waaier aan relaties te verkennen en te verbreden.

Plekken voor sociale steun en sociale cohesie

Kortom, ontmoeting is belangrijk. Spel- en ontmoetingsplaatsen, Huizen van het Kind, kinderopvang en onderwijs kunnen plaatsen zijn die daarop inzetten. Het zijn plekken waar sociale steun tussen gezinnen kan groeien, plekken die de sociale cohesie in een buurt kunnen versterken. Maar… ontmoeting bevorderen is écht werken. Samen met het werkveld ontwikkelt VBJK ontwikkelt daarover wetenschappelijke kennis en pedagogische praktijkmodellen. Deze knowhow stelt VBJK ten dienste van de basisvoorzieningen én van het beleid dat voor ontmoeting wil gaan.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Hester Hulpia