Pedagogiek van het jonge kind

De kern van basisvoorzieningen voor jonge kinderen zit natuurlijk in de dagelijkse interacties tussen volwassen begeleiders en kinderen en in de talrijke interacties tussen kinderen onderling.

Hoe bevorder je het welbevinden van kinderen? Hoe zorg je dat elk kind zich welkom voelt, dat elk kind zich veilig voelt? Hoe geef je kinderen zelfvertrouwen mee? Hoe zorg je dat kinderen elkaar tegemoet kunnen treden, met een open blik en respect voor gelijkenissen en verschil? Hoe zet je in de minisamenleving van kinderen onderling in op verbondenheid? En hoe bevorder je de betrokkenheid van kinderen? Hoe merk je hun interesses op? Hoe speel je daarop in? Wat zijn goede pedagogische activiteiten? Hoe zorg je voor elk kind voor rijke ontplooiingskansen? Waar let je op bij de inrichting van de ruimte, bij de keuze van het spelmateriaal? Waar let je op in je begeleidershouding? Hoe gebruik je taal en meertaligheid?

Pedagogische kwaliteit

VBJK werkt via verschillende projecten en studies mee aan de pedagogische omkadering in de begeleiding van jonge kinderen. Daarnaast werkt VBJK ook op de werkvloer aan de pedagogische kwaliteit van basisvoorzieningen. Er zijn talrijke projecten waarin we de pedagogische vernieuwingen uit binnen- en buitenland introduceren. Samen met sleutelfiguren (actors of change) en medewerkers die rechtstreeks met de kinderen werken, zoekt VBJK dan naar een vertaling die goed aansluit bij de werkwijze in Vlaanderen. We proberen samen onbekende dingen uit en bedenken hoe we die nieuwe pedagogische inzichten kunnen verspreiden. Soms gebeurt de disseminatie via boeken, films, werkmappen of andere materialen. Andere keren zoeken we samen met partnerorganisaties of we coaching, opleiding en andere fora kunnen inzetten.

Meer lezen

Publicaties

Artikels

Projecten

Films

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Nima Sharmahd