Educare

Werk jij met jonge kinderen? Dan hoorde je misschien al het woord ‘educare’ en vraag je je af wat dat nu precies betekent.

Educare is een pedagogiek gebaseerd op de rechten en leeftijdsspecifieke noden van jonge kinderen en hun families. Het is een aanpak waar zorg, spelen en leren even belangrijk en nauw met elkaar verbonden zijn. Daarom vertalen we educare als het bieden van een zorgzame speelleeromgeving.

Educare is vooral in opmars in Europese landen waar kinderopvang en kleuteronderwijs apart georganiseerd zijn en elk hun eigen visie hebben. Kort door de bocht, gaat kinderopvang daar nu nog vooral over zorg, het kleuteronderwijs over leren en de buitenschoolse opvang over spelen.

Onderzoekers stellen vast dat een te eenzijdige focus op zorg, spelen of leren, jonge kinderen niet ten goede komt. Daarom is educare zo belangrijk.