VBJK

 • NESET-rapport 5 | Meertaligheid

  Working with multilingual children and families in ECEC
  Lees meer
 • Resultaten DuJo-project

  Lees meer en bestel: Duo-Doebox met dialoogkaarten.
  Lees meer
 • Educare: animatiefilm

  Maak kennis met educare, een zorgzame speelleeromgeving
  Lees meer

Wat doet VBJK?

Het zit in onze afkorting...

VBJK werkt aan Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen. Denk aan kinderopvang voor baby's en peuters, buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 tot 12 jaar, alle vormen van gezinsondersteuning, het kleuteronderwijs ... Via projecten, onderzoek en beleidsadvies werkt VBJK steevast samen met het werkveld aan kwaliteit en vernieuwing, zodat er voor kinderen en gezinnen altijd en overal goede basisvoorzieningen zijn.

Naar onze missie
 • Project in de kijker

  DuJo | Naar duurzame jobs in opvang en begeleiding van school

  Thema('s):

  In Vlaanderen kennen we een gesplitst systeem waarbij buitenschoolse opvang en kleuteronderwijs zijn uitgebouwd als aparte systemen, met aparte regelgeving, kaders, medewerkers ... Dit heeft gevolgen voor de werkbaarheid van de job van de medewerkers, maar ook gevolgen voor kinderen en ouders door een gemis aan continuïteit. In het DuJo-project zetten we in op Duurzame Jobs in opvang en begeleiding van schoolgaande kinderen.

  Naar dit project
 • VBJK maakt boeken, films ...

  Dialoogkaarten (zonder Duo-Doebox)

  Set van dialoogkaarten met Ik & mijn beroep-vragen, Ik & mijn beroep-foto's, educare-stellingen, educare-foto’s en educare-casussen.

  Naar deze publicatie
 • Nieuws uit de sector

  Maak kennis met KOALA ‘Kinderopvang en ontmoeting creëren samen kansen’

  Om het vijfjarig bestaan van KOALA te vieren, zetten Opgroeien en VBJK hen graag in de kijker met een sterke documentaire over KOALA Heusden-Zolder.

  Naar dit nieuws
 • Op de kalender

  ILIAS | Inclusief Leiderschap in het Aanmoedigen van Samenwerking

  Ben je leidinggevende of coördinator in een basisvoorziening voor jonge kinderen? Ben je pedagogisch coach/verantwoordelijke/begeleider/lector? Of ben je gewoon in het algemeen geïnteresseerd in ‘leiderschap’? Dan is het webinar over inclusief leiderschap iets voor jou.

  Naar dit event

VBJK heeft 9 thema's

 • Thema's binnen VBJK

  Educare

  Zorg, spelen en leren zijn nauw met elkaar verbonden bij jonge kinderen. Dat is het uitgangspunt van de educare-benadering. Wat betekent dit voor de praktijk?

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Meertaligheid

  Meertaligheid is een realiteit, maar toch leven er nog heel wat vragen. Hoe kan je professioneel handelen in een context van meertaligheid?

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Samenwerken in een netwerk

  Waarom slaan organisaties die zich inzetten voor kinderen en gezinnen de handen in elkaar? Het potentieel van netwerken.

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Ontmoeting & sociale cohesie

  Waar ouders en kinderen samen komen, zijn er altijd vormen van sociaal contact en sociale steun. Hoe kunnen we dit ondersteunen?

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Inclusie & diversiteit

  Hoe zorgen we dat elk kind en elk gezin in de basisvoorzieningen terecht kan? Over het belang van de maatschappelijke opdracht.

   
  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Partnerschap met ouders

  Om het kind het beste te bieden, werken medewerkers samen met vaders en moeders. Het is de kracht van gedeeld opvoeden.

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Professionalisering

  Binnen een competent systeem blijven competente medewerkers groeien. Welke kwaliteitskaders zijn daarvoor nodig?

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Transitie

  Wat kan kinderen en families helpen om goed met kleuteronderwijs te starten? VBJK werkt aan een warme overgang.

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Pedagogiek van het jonge kind

  Kwaliteitsvolle interacties met jonge kinderen blijven belangrijk in de basisvoorzieningen voor jonge kinderen.

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Gender in balans

  Een pleidooi voor meer mannelijke professionals en meer aandacht voor vaders in basisvoorzieningen voor jonge kinderen.

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Gezinsopvang

  Gezinsopvang staat voor kleinschalige opvang. Een onthaalouder organiseert kinderopvang in het eigen huis. Soms werken twee onthaalouders samen.

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Wordt verwacht

  VBJK houdt opkomende thema’s in de gaten en helpt nieuwe ideeën mee ontwikkelen. Nog voor ze een precieze naam hebben.

  Naar dit thema