VBJK

Wat doet VBJK?

Het zit in onze afkorting...

VBJK werkt aan Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen. Denk aan kinderopvang voor baby's en peuters, buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 tot 12 jaar, alle vormen van gezinsondersteuning, het kleuteronderwijs ... Via projecten, onderzoek en beleidsadvies werkt VBJK steevast samen met het werkveld aan kwaliteit en vernieuwing, zodat er voor kinderen en gezinnen altijd en overal goede basisvoorzieningen zijn.

Naar onze missie
 • Project in de kijker

  Opvang en vrije tijd op maat van elk kind

  Hoe geef je kinderen meer kansen om zich te amuseren én hun talenten te ontwikkelen tijdens hun vrije tijd? Het Vlaamse Parlement keurde daarvoor in 2019 het BOA-decreet (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten)  goed over de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten. De regie daarvan ligt bij het lokale bestuur.

  Naar dit project
 • VBJK maakt boeken, films ...

  Ontmoeten is simpel

  Een boek met een stevige kader én zeer concrete handvatten om het kleine ontmoeten in de eigen organisatie vorm te geven.

  Naar deze publicatie
 • Nieuws uit de sector

  Maak kennis met KOALA ‘Kinderopvang en ontmoeting creëren samen kansen’

  Om het vijfjarig bestaan van KOALA te vieren, zetten Opgroeien en VBJK hen graag in de kijker met een sterke documentaire over KOALA Heusden-Zolder.

  Naar dit nieuws
 • Op de kalender

  GRATIS! Kinderopvang in een meertalige wereld

  Vandaag zijn er in elke kinderopvang meertalige kinderen. Dat maakt het werken in de kinderopvang heel kleurrijk en boeiend. Maar roept ook soms vragen op.

  Naar dit event

VBJK heeft 9 thema's

 • VBJK heeft 9 thema's

  Meertaligheid

  Meertaligheid is een realiteit, maar toch leven er nog heel wat vragen. Hoe kan je professioneel handelen in een context van meertaligheid?

  Naar dit thema
 • VBJK heeft 9 thema's

  Samenwerken in een netwerk

  Waarom slaan organisaties die zich inzetten voor kinderen en gezinnen de handen in elkaar? Het potentieel van netwerken.

  Naar dit thema
 • VBJK heeft 9 thema's

  Ontmoeting & sociale cohesie

  Waar ouders en kinderen samen komen, zijn er altijd vormen van sociaal contact en sociale steun. Hoe kunnen we dit ondersteunen?

  Naar dit thema
 • VBJK heeft 9 thema's

  Inclusie & diversiteit

  Hoe zorgen we dat elk kind en elk gezin in de basisvoorzieningen terecht kan? Over het belang van de maatschappelijke opdracht.

   
  Naar dit thema
 • VBJK heeft 9 thema's

  Partnerschap met ouders

  Om het kind het beste te bieden, werken medewerkers samen met vaders en moeders. Het is de kracht van gedeeld opvoeden.

  Naar dit thema
 • VBJK heeft 9 thema's

  Professionalisering

  Binnen een competent systeem blijven competente medewerkers groeien. Welke kwaliteitskaders zijn daarvoor nodig?

  Naar dit thema
 • VBJK heeft 9 thema's

  Transitie

  Wat kan kinderen en families helpen om goed met kleuteronderwijs te starten? VBJK werkt aan een warme overgang.

  Naar dit thema
 • VBJK heeft 9 thema's

  Pedagogiek van het jonge kind

  Kwaliteitsvolle interacties met jonge kinderen blijven belangrijk in de basisvoorzieningen voor jonge kinderen.

  Naar dit thema
 • VBJK heeft 9 thema's

  Gender in balans

  Een pleidooi voor meer mannelijke professionals en meer aandacht voor vaders in basisvoorzieningen voor jonge kinderen.

  Naar dit thema
 • VBJK heeft 9 thema's

  Wordt verwacht

  VBJK houdt opkomende thema’s in de gaten en helpt nieuwe ideeën mee ontwikkelen. Nog voor ze een precieze naam hebben.

  Naar dit thema