VBJK

 • NESET-rapport 5 | Meertaligheid

  Working with multilingual children and families in ECEC
  Lees meer
 • Resultaten DuJo-project

  Lees meer en bestel: Duo-Doebox met dialoogkaarten.
  Lees meer
 • Educare: animatiefilm

  Maak kennis met educare, een zorgzame speelleeromgeving
  Lees meer

Wat doet VBJK?

Het zit in onze afkorting...

VBJK werkt aan Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen. Denk aan kinderopvang voor baby's en peuters, buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 tot 12 jaar, alle vormen van gezinsondersteuning, het kleuteronderwijs ... Via projecten, onderzoek en beleidsadvies werkt VBJK steevast samen met het werkveld aan kwaliteit en vernieuwing, zodat er voor kinderen en gezinnen altijd en overal goede basisvoorzieningen zijn.

Naar onze missie
 • Project in de kijker

  QualFDC | Enhancing Quality in Family Day Care

  Werken aan competentieversterking van de gezinsopvang met een focus op learning, teaching en training activities.

  Naar dit project
 • VBJK maakt boeken, films ...

  Reflectiewaaier. Omgaan met meertaligheid in de kinderopvang (0-3). Tool voor ondersteuners

  Thema('s):

  VBJK ontwikkelde een tool om kinderopvang te ondersteunen in het omgaan met meertaligheid.

  Naar deze publicatie
 • Nieuws uit de sector

  Inspiratienota VBJK 2023

  Hoe bouwen we samen verder aan stevige en kwaliteitsvolle basisvoorzieningen voor jonge kinderen, hun gezinnen en de samenleving? VBJK rondde in 2022 en 2023 een aantal projecten af en wil graag een aantal aanbevelingen vanuit deze afgelopen projecten bundelen. Helikoptergewijs geven we een aantal belangrijke kernpunten mee. Omdat ook de verkiezingen van 2024 stilletjesaan in zicht komen, is het de ideale timing om belangrijke partners te voeden en te inspireren.

  Naar dit nieuws
 • Op de kalender

  ILIAS | Inclusief Leiderschap in het Aanmoedigen van Samenwerking

  Ben je leidinggevende of coördinator in een basisvoorziening voor jonge kinderen? Ben je pedagogisch coach/verantwoordelijke/begeleider/lector? Of ben je gewoon in het algemeen geïnteresseerd in ‘leiderschap’? Dan is het webinar over inclusief leiderschap iets voor jou.

  Naar dit event

VBJK heeft 9 thema's

 • Thema's binnen VBJK

  Educare

  Zorg, spelen en leren zijn nauw met elkaar verbonden bij jonge kinderen. Dat is het uitgangspunt van de educare-benadering. Wat betekent dit voor de praktijk?

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Meertaligheid

  Meertaligheid is een realiteit, maar toch leven er nog heel wat vragen. Hoe kan je professioneel handelen in een context van meertaligheid?

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Samenwerken in een netwerk

  Waarom slaan organisaties die zich inzetten voor kinderen en gezinnen de handen in elkaar? Het potentieel van netwerken.

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Ontmoeting & sociale cohesie

  Waar ouders en kinderen samen komen, zijn er altijd vormen van sociaal contact en sociale steun. Hoe kunnen we dit ondersteunen?

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Inclusie & diversiteit

  Hoe zorgen we dat elk kind en elk gezin in de basisvoorzieningen terecht kan? Over het belang van de maatschappelijke opdracht.

   
  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Partnerschap met ouders

  Om het kind het beste te bieden, werken medewerkers samen met vaders en moeders. Het is de kracht van gedeeld opvoeden.

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Professionalisering

  Binnen een competent systeem blijven competente medewerkers groeien. Welke kwaliteitskaders zijn daarvoor nodig?

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Transitie

  Wat kan kinderen en families helpen om goed met kleuteronderwijs te starten? VBJK werkt aan een warme overgang.

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Pedagogiek van het jonge kind

  Kwaliteitsvolle interacties met jonge kinderen blijven belangrijk in de basisvoorzieningen voor jonge kinderen.

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Gender in balans

  Een pleidooi voor meer mannelijke professionals en meer aandacht voor vaders in basisvoorzieningen voor jonge kinderen.

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Gezinsopvang

  Gezinsopvang staat voor kleinschalige opvang. Een onthaalouder organiseert kinderopvang in het eigen huis. Soms werken twee onthaalouders samen.

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Wordt verwacht

  VBJK houdt opkomende thema’s in de gaten en helpt nieuwe ideeën mee ontwikkelen. Nog voor ze een precieze naam hebben.

  Naar dit thema