VBJK

 • Workshop Duo-Doebox

  Schrijf je snel in!
  Lees meer
 • Resultaten DuJo-project

  Lees meer en bestel: Duo-Doebox met dialoogkaarten.
  Lees meer
 • Educare: animatiefilm

  Maak kennis met educare, een zorgzame speelleeromgeving
  Lees meer
 • Webinar online!

  ILIAS | Inclusief Leiderschap in het Aanmoedigen van Samenwerking
  Lees meer

Wat doet VBJK?

Het zit in onze afkorting...

VBJK werkt aan Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen. Denk aan kinderopvang voor baby's en peuters, buitenschoolse opvang voor kinderen van 3 tot 12 jaar, alle vormen van gezinsondersteuning, het kleuteronderwijs ... Via projecten, onderzoek en beleidsadvies werkt VBJK steevast samen met het werkveld aan kwaliteit en vernieuwing, zodat er voor kinderen en gezinnen altijd en overal goede basisvoorzieningen zijn.

Naar onze missie

VBJK heeft 9 thema's

 • Thema's binnen VBJK

  Educare

  Zorg, spelen en leren zijn nauw met elkaar verbonden bij jonge kinderen. Dat is het uitgangspunt van de educare-benadering. Wat betekent dit voor de praktijk?

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Meertaligheid

  Meertaligheid is een realiteit, maar toch leven er nog heel wat vragen. Hoe kan je professioneel handelen in een context van meertaligheid?

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Samenwerken in een netwerk

  Waarom slaan organisaties die zich inzetten voor kinderen en gezinnen de handen in elkaar? Het potentieel van netwerken.

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Ontmoeting & sociale cohesie

  Waar ouders en kinderen samen komen, zijn er altijd vormen van sociaal contact en sociale steun. Hoe kunnen we dit ondersteunen?

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Inclusie & diversiteit

  Hoe zorgen we dat elk kind en elk gezin in de basisvoorzieningen terecht kan? Over het belang van de maatschappelijke opdracht.

   
  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Partnerschap met ouders

  Om het kind het beste te bieden, werken medewerkers samen met vaders en moeders. Het is de kracht van gedeeld opvoeden.

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Professionalisering

  Binnen een competent systeem blijven competente medewerkers groeien. Welke kwaliteitskaders zijn daarvoor nodig?

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Transitie

  Wat kan kinderen en families helpen om goed met kleuteronderwijs te starten? VBJK werkt aan een warme overgang.

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Pedagogiek van het jonge kind

  Kwaliteitsvolle interacties met jonge kinderen blijven belangrijk in de basisvoorzieningen voor jonge kinderen.

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Gender in balans

  Een pleidooi voor meer mannelijke professionals en meer aandacht voor vaders in basisvoorzieningen voor jonge kinderen.

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Gezinsopvang

  Gezinsopvang staat voor kleinschalige opvang. Een onthaalouder organiseert kinderopvang in het eigen huis. Soms werken twee onthaalouders samen.

  Naar dit thema
 • Thema's binnen VBJK

  Wordt verwacht

  VBJK houdt opkomende thema’s in de gaten en helpt nieuwe ideeën mee ontwikkelen. Nog voor ze een precieze naam hebben.

  Naar dit thema