Bril op professioneel handelen in een context van meertaligheid

Lees hier hoe je als professional kan handelen in een context van meertaligheid.

download dit document

Deel gerust