Reflectie-instrumenten

De verschillende reflectie-instrumenten stimuleren de reflectie over het talenbeleid en de pedagogische kwaliteit in de opvangvoorzieningen.

Deel gerust