Reflecteren vanuit de MeMoQ-zelfevaluatie

Vanuit de reflectie over meertaligheid vanuit het MeMoQ-zelfevaluatie-instrument krijgen kinderbegeleiders zicht op hun sterktes en groeikansen.

download dit document

Deel gerust