Gebruikersovereenkomst

Deze website is eigendom van VBJK vzw.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Alle teksten, foto's, infografieken, tekeningen en dergelijke meer, behoren toe aan VBJK vzw en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, de gebruiker kan het dus niet beschouwen als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

VBJK besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website. We willen zo goed mogelijk informeren, dus streven we naar inhoud die zo volledig mogelijk is, correct, begrijpelijk en up-to-date.

Toch kan VBJK niet 100% garanderen dat de inhoud van deze website te allen tijde juist en volledig is. Dit geldt ook voor andere websites of media waar we naar verwijzen. Indien deze website onjuist of onvolledig zou zijn, zal VBJK dit zo snel mogelijk recht zetten. Gebruikers kunnen hiervoor de beheerder van de site contacteren.

VBJK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:

  • rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door gebruik van deze website;
  • de tijdelijke onmogelijkheid om (delen van) de website te raadplegen;
  • eventuele verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van apparatuur, programma's of andere gegevens op het computersysteem;
  • hyperlinks naar andere sites.

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Dit betekent op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. VBJK verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud van websites van derden. VBJK kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor schade door het gebruik ervan.

VBJK behoudt zich het recht voor informatie op deze website (hyperlinks inbegrepen) te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

Privacybeleid

VBJK hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder persoonlijke informatie te verstrekken, is het mogelijk dat de gebruiker om gegevens gevraagd wordt. Deze gegevens gebruiken we in het kader van klantenbeheer, ze worden nooit doogegeven aan derden.

De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van deze gegevens. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 heeft de gebruiker recht op inzage en eventuele correctie van persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

VBJK kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website dat u naar onze pagina's leidt. Dit maakt het mogelijk onze website permanent te optimaliseren.

VBJK gebruikt HTTP cookies

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer, laptop, smartphone of ander medium geplaatst worden. We gebruiken deze HTTP cookies om de gebruikerservaring van de terugkerende bezoeker te verbeteren. Meer informatie staat in ons cookie beleid.

VBJK gebruikt Google analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. Ook Google Analytics gebruikt HTTP cookies om te analyseren hoe gebruikers door de website naivgeren. Wij gebruiken deze informatie op onze beurt om nog betere inhoud te maken. Meer informatie staat in ons cookie beleid.

Vragen of opmerkingen?

Aarzel niet om ons te contacteren.