Onze jaarplannen & werkingsverslagen

Nog meer weten? Hier kun je alle werkingsverslagen en jaarplannen inkijken.

 

Jaarlijks broeden we bij VBJK nieuwe plannen uit en schrijven we het werk van het afgelopen jaar uit.

Hieronder vind je per document het werkingsverslag van het vorige jaar en het werkplan van het volgende jaar.

VBJK werkt al sinds 1986 aan Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen. Eerdere jaarplannen en werkingsverslagen staan niet online, enkele van onze vroegere projecten staan gelukkig wel in dit overzicht.