Onze missie

In onze afkorting zit ook ons engagement. VBJK staat en gaat voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen.

Wat verstaan we nu onder Vernieuwing? Wat zijn Basisvoorzieningen? Wat willen we precies betekenen voor Jonge Kinderen? 

Vernieuwing

Vernieuwing betekent voor VBJK voortdurend verder werken aan kwaliteit. We houden onze vinger aan de pols, pikken nationale en internationale evoluties op en willen er mee voor zorgen dat basisvoorzieningen kunnen blijven groeien. We willen het werk dat zoveel professionals elke dag verzetten versterken, verbeteren, verdiepen, verfijnen.

Dit doen we door kinderen, ouders, professionals, beleidsmakers, onderzoekers en betrokken partnerorganisaties te verbinden. We trekken dit door in onze procesbegeleiding, productontwikkeling en onderzoekswerk: projecten die zich telkens bevinden op het kruispunt van praktijk, beleid en onderzoek. Elke innovatie staat op zichzelf en past ook telkens in een groter geheel. Hier lees je hoe we werken, nationaal en internationaal.

Basisvoorzieningen

Basisvoorzieningen waar VBJK zich voor inzet zijn:

Goede basisvoorzieningen zijn plekken waar kinderen zich veilig en geborgen voelen, waar ze alle aspecten van hun identiteit kunnen ontwikkelen en de wereld kunnen ontdekken. In goede basisvoorzieningen zijn gezinnen welkom om samen met anderen aan hun verhaal te schrijven. Daarom zijn basisvoorzieningen zulke belangrijke plekken. Ze ondersteunen de opvoeding thuis en hebben een grote rol in de ruimere samenleving.

Jonge Kinderen

Jonge Kinderen zijn onze uiteindelijke doelgroep. In het werk met professionals staan voor VBJK steeds kinderen (0 tot 12 jaar) en hun gezinnen voorop. We zetten ons in voor elk kind – ongeacht gender, afkomst, taal, geloof, huidskleur, zorgbehoefte, cultuur, politieke of andere overtuiging, seksuele geaardheid, thuissituatie, sociale positie of andere omstandigheid. In onze visie (ons waardenkader) lees je hier nog veel meer over.