Hoe werken wij?

VBJK werkt op het kruispunt van praktijk, beleid en onderzoek. Nationaal en internationaal en altijd op een wetenschappelijk onderbouwde manier.

VBJK werkt steevast op een wetenschappelijk onderbouwde manier. Dit doen we tijdens de procesbegeleiding in praktijkgerichte projecten, tijdens het uitwerken van beleidsadviezen en – uiteraard – in ons onderzoekswerk. We werken op het kruispunt van praktijk, beleid en onderzoek.

De combinatie van deze drie elementen is meteen ook de kracht van VBJK. Want precies op dit kruispunt ligt de sleutel voor vernieuwing in de basisvoorzieningen voor jonge kinderen. Daarom werkt VBJK in elk project – nationaal en internationaal – telkens op de kruisverbindingen tussen praktijk, beleid en onderzoek.

Zo kan een begeleidingstraject waarin we samen met praktijkwerkers antwoorden zoeken op maatschappelijke uitdagingen uitmonden in producten – een film, een boek, een werkinstrument – die de ervaringen uit het traject ruimer uitdragen. Of nog, kan actieonderzoek leiden tot een project waarin we de resultaten vertalen naar de praktijk. Onderzoeksresultaten verwerken we ook in beleidsadviezen. En beleidsadviezen werken of testen we doorgaans uit met praktijkorganisaties die samen met VBJK willen pionieren – dan doen we in de procesbegeleiding. Op die manier leggen we voortdurend verbindingen.

Vernieuwing, steeds in relatie

 • VBJK werkt participatief, met aandacht voor de verschillende perspectieven van alle betrokkenen, inclusief kinderen en gezinnen die niet rechtstreeks participeren. We zoeken altijd zorgvuldig hoe we partners en groepen kunnen bereiken.

 • Samenwerken met partners gebeurt op een open en respectvolle manier, met aandacht voor een transparante dialoog. VBJK zoekt steeds naar een gemeenschappelijke basis en evenwaardigheid.

 • VBJK informeert beleidsmakers: op vraag en proactief. We doen dit door nauwkeurig de evoluties in praktijk en onderzoek op te volgen – ook internationaal – en via ons eigen project- en onderzoekswerk.

 • We houden de vinger aan de pols, nationaal en internationaal, en vertalen belangrijke tendensen naar praktijk, beleid en onderzoek.

 • In elk project streeft VBJK naar eigenaarschap bij de betrokkenen. Door aandacht te hebben voor een stevig draagvlak willen we de vernieuwing telkens weer structureel verankeren.

Vernieuwing door reflectie

 • Kritische reflectie is een motor voor als innovatie en verandering. Waarom doen we in het werken met kinderen de dingen die we doen? In dit proces neemt VBJK graag de rol van critical friend: als een goede vriend willen we het werk van professionals begrijpen en waarderen en tegelijk kritische vragen stellen. Samen met de betrokken partners ontleden we praktijk, beleid en onderzoek (deconstructie), waarna we samen nieuwe praktijk, beleid en onderzoek opbouwen. Dat is reconstructie in co-constructie.

 • De manier waarop VBJK dit aanpakt is methodisch en wetenschappelijk onderbouwd: we baseren ons op veranderingstheorieën, werken met een model waarbij we telkens de actors of change benaderen, baseren ons in trajectbegeleiding op technieken voor supervisie en intervisie… Ook onze onderzoeken – van focusgroepen tot actieonderzoek, van bevragingen tot casestudies, van literatuurstudies tot kwantitatieve analyses – zijn telkens wetenschappelijk onderbouwd.

Vernieuwing, op een structurele manier

 • VBJK werkt aan de uitbouw en versterking van competente systemen, waarin niet enkel de individuele professional maar ook het team, de organisatie, het beleid en (internationale) netwerken een rol spelen. Het is pas door een goede samenwerking en kwaliteitsbepalingen voor al deze actoren dat ieder niveau zich kan blijven ontwikkelen. In onze begeleidingstrajecten, onze beleidsvoorstellen en onderzoekswerk hebben we steeds oog voor de verschillende rollen in het competent systeem.

 • VBJK neemt graag zorgvuldig de tijd om innovatie mogelijk te maken en de betrokken partners begeleiding, advies of onderzoek op maat te kunnen bieden.

 • VBJK mikt op brede en structurele verandering op lange termijn.

Vernieuwing door partnerschappen

 • VBJK is een betrouwbare en actieve partner in projecten die tot doel hebben de kwaliteit van ECEC voor kinderen, gezinnen en de samenleving te verhogen.

 • VBJK kijkt altijd uit naar nieuwe partnerschappen.

 • Als je met VBJK wilt samenwerken binnen een project, neem dan minimaal drie maanden voor de indieningsdatum van het project contact met ons op. Dit geeft ons voldoende tijd om samen een ​​projectvoorstel op een participatieve en co-constructieve manier uit te werken, vertrekkend vanuit een gedeelde visie, met een gedegen onderzoeksopzet en relevante en duurzame resultaten.