Onze partners

Universiteit Gent

Van bij de start werkt VBJK nauw samen met Universiteit Gent, onder meer met de vakgroep Sociaal Wer...

Kind & Gezin

VBJK heeft een partnerschapsakkoord met Kind & Gezin

ISSA | International Step by Step Association

VBJK is lid van verschillende werkgroepen van ISSA. In oktober 2017 organiseren we samen een congres...

VCOK | Vormingscentrum voor Opvoeding en Kinderopvang

VCOK vertaalt het werk van VBJK naar begeleiding op maat van basisvoorzieningen..

EXPOO | Expertisecentrum opvoedingsondersteuning

VBJK en EXPOO werken vaak samen. Voor preventieve gezinsondersteuning en nog veel meer.