CoRe

De kwaliteit van opvangorganisaties – en uiteindelijk dus ook de uitkomsten voor kinderen en gezinnen – hangt af van goed opgeleide, ervaren en competente medewerkers. Daar zijn beleidsmakers, wetenschappers en professionals het over eens. Maar wat is nu precies een competente medewerker? En hoe kunnen we dat ondersteunen? Tenslotte is werken met jonge kinderen, hun families en gemeenschappen een veeleisende en complexe job.

Europees onderzoek

Het Europese CoRe onderzoek kijkt over de grenzen heen naar de aanpak van verschillende landen. Welke lessen kunnen we trekken uit de praktijken die medewerkers, opleidingsinstituten en beleidsmakers verspreid over heel Europa ontwikkeld hebben? Dit rapport bevat een internationale literatuurstudie, een survey en verschillende Europese casestudies. Maar het rapport presenteert niet alleen de eindresultaten van het onderzoek, er zijn ook beleidsaanbevelingen.

Competent systeem

Competent zijn is niet enkel de individuele verantwoordelijkheid van begeleiders, maar van het hele systeem. Team, beleid en opleidingen zorgen mee voor competente mensen. Het is dus belangrijk dat leidinggevenden, dienstverantwoordelijken en inrichtende machten mee inzetten op professionalisering. Lokale, nationale en Europese overheden moeten kwaliteitskaders en -criteria aanreiken die er toe doen. Ook opleidingsinstituten, trainingscentra, onderzoekscentra en universiteiten dragen bij aan het competente systeem.

In samenwerking met University of East London.