Diversiteit en sociale inclusie

(verzendings- en verpakkingskosten zijn niet in de kostprijs inbegrepen)

In de eerste levensjaren komt het erop aan om kinderen voldoende zelfvertrouwen te geven en hen op een positieve manier te laten kennismaken met diversiteit. Professionals die met jonge kinderen werken, hebben daarvoor een aantal vaardigheden nodig. De organisaties waarin deze professionals werken, moten de ontwikkeling van deze vaardigheden bovendien ondersteunen.

5 competenties

De handleiding werkt vijf competenties uit:

  • Werken aan sociale verandering

  • Open communiceren en in dialoog gaan

  • Kritisch reflecteren

  • Leren van meningsverschillen

  • Samen met kinderen, ouders en collega’s nieuwe werkvormen en kennis ontwikkelen

Europese praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeeld van verschillende Europese landen maken deze competenties concreet. Samen met Zin verlenen aan praktijk helpt deze handleiding om een kwaliteitsvolle pedagogiek uit te bouwen die inzet op sociale en culturele diversiteit.