Inclusie van kinderen met specifieke zorgbehoeften

(verzendings- en verpakkingskosten zijn niet in de kostprijs inbegrepen)

Kinderen met een specifieke zorgbehoefte hebben extra zorg nodig. Dit kan medische zorg zijn of extra aandacht besteden aan het psychologische welbevinden van het kind of beiden. Net als zoveel andere kinderen willen zij gewoon naar de opvang kunnen gaan.

Inclusieve kinderopvang

De opvang die hierop inzet, heet inclusieve opvang. Deze handleiding legt uit wat inclusief werken precies inhoudt. Wat is bijvoorbeeld het verschil met het deficit model? Waar let je op bij het onthaal en de inschrijvingsprocedure? Hoe werk je aan een specifiek bondgenootschap met ouders? Deze handleiding voedt de reflectie in het team. Hoe zit het bijvoorbeeld met het draagvlak en de draagkracht? Waarop let je op vlak van deontologie? Een apart hoofdstuk gaat over het kind in de groep: over het zelfbeeld, de relatie met andere kinderen en gezinnen, mogelijke activiteiten en interessante boeken.

Download de pilootprojecten

De handleiding is gebaseerd op de ervaringen van pilootprojecten in Gent en Antwerpen. Je kunt hem gratis downloaden. 

Franstalige uitgave | L’inclusion des enfants ayant des besoins spécifiques

 

Meer lezen over kinderen met een specifieke zorgbehoefte