Ubuntu

'In Zuid-Afrika kijken we iedereen in de ogen als we op straat wandelen. We groeten elkaar. Dat heet bij ons ubuntu: je ziet de andere en de andere ziet jou.'

Matt is aan het woord, de vader van Ilian. Hij brengt zijn zoontje naar groepsopvang Tierlantuin in Gent. Als we hem vragen wat hem precies aanspreekt in Tierlantuin, heeft hij het meteen over ubuntu.

Spreek uit oe-BOEN-toe

Deze filosofie uit Sub-Saharisch Afrika draait om toewijding tussen mensen onderling. Ubuntu wordt wel eens vertaald als één-zijn of ik-omdat-wij-zijn. Het gaat om menselijkheid tegenover anderen. Sterker nog: menselijk worden dóór anderen.

Kwetsbare wijk in Gent

Tierlantuin werkt sinds jaar en dag aan ubuntu. Deze groepsopvang voor baby's en peuters huist midden in het Rabot in Gent: een druk bevolkte wijk waar veel gezinnen met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond wonen.

EVENS prijs voor Vredeseducatie

De zichtbaarheid en toegankelijkheid van deze kinderopvang in de buurt, de nauwe samenwerking met ouders en buurtbewoners en ook de dagelijkse omgang met diversiteit leidden er in 2015 toe dat Tierlantuin de Evens prijs voor Vredeseducatie won.

Voor Tierlantuin was die prijs een mooie aanleiding om hun verhaal te delen. Hoe ondersteunen ze kinderen en hun families om op te groeien in een inclusieve en democratische samenleving? Er verscheen een KIDDO artikel: Vroeg begonnen is half gewonnen. En Tierlantuin klopte bij VBJK aan voor een filmreportage.

Kind, familie & buurt

In de Ubuntu documentaire tonen Stad Gent en Tierlantuin dat kinderopvang geen eiland is. Maar hoe doe je dat concreet, samenwerken met gezinnen, andere bewoners en partnerorganisaties? 

Uit het ubuntu-verhaal van Tierlantuin haal je inspiratie om zelf ook in te zetten op verankering in de buurt, respectvol omgaan met diversiteit en ... vredeseducatie.

Trailer & menu

Helemaal onderaan deze pagina vind je zowel de Ubuntu-trailer als de volledige Ubuntu-documentaire.

Je kunt de film als een doorlopende documentaire bekijken. In een opleiding of lerend netwerk, op een pedagogische studiedag of teamoverleg kun je de film ook opsplitsen. Deze thema's komen aan bod: 

  • verankerd in de buurt
  • kinderen en ouders samen welkom
  • inzetten op kwaliteit
  • kinderen verbinden met elkaar
  • bouwen aan het collectief