Van Gent naar de wereld

(verzendings- en verpakkingskosten zijn niet in de kostprijs inbegrepen)

In 2004 bestond VBJK vijfentwintig jaar. Naar aanleiding van de jubileum vertelt dit boek niet alleen over de geschiedenis van VBJK maar over de geschiedenis van kinderopvang in Vlaanderen in het algemeen. Partnerschap met ouders, professionalisering, diversiteit, inclusief werken, aandacht voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen, kinderparticipatie, mannen als opvoeders … Al deze innovaties trok VBJK mee op gang.

De eerste 25 jaren in een notendop. Toen VBJK nog Vormingscentrum voor de Begeleiding van het Jonge Kind heette!

Auteur | Mark Gielen