Zin verlenen aan praktijk

(verzendings- en verpakkingskosten zijn niet in de kostprijs inbegrepen)

De eerste levensjaren zijn het beste moment om de identiteit van kinderen aan te moedigen en te versterken. Het is een moment waarop je hen op een positieve manier bewust kunt maken van diversiteit. Hoe kun je kinderen en gezinnen met verschillende sociale, culturele en religieuze achtergronden op een positieve manier ontvangen? Hoe kan jouw organisatie diversiteit omarmen?

De DECET principes

Deze handleiding belicht zes principes:

  • Iedereen heeft het gevoel dat hij/zij erbij hoort.

  • Iedereen wordt gestimuleerd om alle aspecten van zijn/haar identiteit te ontwikkelen.

  • Iedereen kan van elkaar leren, over culturele en andere grenzen heen.

  • Iedereen kan participeren als actieve burger.

  • Iedereen gaat bewust om met vooroordelen via een open communicatie en leergierigheid.

  • Iedereen werkt samen om institutionele vormen van vooroordelen en discriminatie te bestrijden.

Naar een pedagogiek van sociale en culturele diversiteit

Leidinggevenden, kinderbegeleiders, moeders en vaders vullen deze principes aan met voorbeelden, bedenkingen en inzichten. Samen met Diversiteit en sociale inclusie helpt deze handleiding om een kwaliteitsvolle pedagogiek uit te bouwen die inzet op sociale en culturele diversiteit.

Internationaal

Je kunt de DECET handleiding gratis downloaden.