EDUCAS | Creating child and family friendly learning spaces in ECEC centres

Hoe creëer je pedagogische ruimtes in voorzieningen die de ontwikkeling van kinderen op een holistische manier ondersteunen? En waarbij je rekening houdt met de uiteenlopende behoefte van kinderen en gezinnen? Dat is de doelstelling van het EDUCAS-project Creating child and family friendly learning spaces in ECEC centres. Dit is een Erasmus+-project (K2).

Prikkelende ruimte

Hoe benut je de ruimte in kinderopvang en kleuteronderwijs maximaal?  Hoe maak je van die ruimte een prikkelende omgeving? Hoe creëer je een ruimte die ook afgestemd is op de zorgnoden van kinderen? Hoe zorg je ervoor dat een ruimte de diversiteit van de aanwezige kinderen en ouders reflecteert? Hoe betrek je kinderen en ouders in dit proces? In dit internationale EDUCAS-project ontwikkelt VBJK samen met lokale basisvoorzieningen én met Europese partnerorganisaties een methodiek om de inrichting en het gebruik van ruimte in kinderopvang en kleuteronderwijs te verbeteren.

Introductiefilm: Wonder & Beauty - Ruimte en Educare in ECEC

Partners

Het partnerschap bestaat uit onderzoekscentra en voorschoolse voorzieningen uit Vlaanderen, Litouwen en Italië; ISSA is betrokken in functie van de disseminatie van het project. VBJK is coördinator van dit project. In Vlaanderen werkt VBJK voor een actieonderzoek samen met Hippo’s Hof (basisschool en Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang) in Gent en basisschool De Tandem en Kinderopvang Rinkelbel in Sint-Kruis.

Tijdspad

Het project is van start gegaan in 2018 met de Kick-Off-meeting. Die vond plaats in Gent op 13 en 14 december 2018. In 2019 voert VBJK met de partners een literatuuronderzoek uit naar de ruimte als derde pedagoog. Daarnaast wordt in de betrokken ECEC-centra een verkenning uitgevoerd: via focusgroepen met ouders en leerkrachten willen we inzicht krijgen in de betekenis die ze geven aan de ruimte en haar relatie met zorg en leren. Dat vormt het vertrekpunt voor een actieonderzoek met de betrokken teams naar hoe de ruimte beter kan worden afgestemd op behoeften van kinderen en ouders.   Er wordt ook een internationale training over ruimte-inrichting en gebruik voor alle betrokkenen georganiseerd in Parma (Italië). Ten slotte wordt er in elk land een adviesgroep ingericht met vertegenwoordigers uit de sector. Samen met hen bekijken we wat we uit dit project en de trajecten in de verschillende centra kunnen leren en hoe we dit breder kunnen verspreiden. 

Lees hier alvast 'The meanings of spaces in ECEC centres: a literature review'.

Toolbox

VERWONDERING EN SCHOONHEID | Educare verbinden met ruimtes voor jonge kinderen

Zorgen, leren en spelen zijn voor jonge kinderen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe zorg je er als professional voor dat kinderen de hoofdrolspelers zijn van hun eigen leren en ontwikkelen? En hoe erken je ouders als belangrijke medeopvoeders in dat proces? Die educare-visie wint internationaal aan belang voor zowel voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang als voor kleuteronderwijs. De manier waarop je ruimtes, materialen en infrastructuur benut, is een belangrijk aspect van die educare-visie waarbij je zorg, leerrechten en noden van jonge kinderen en families respecteert.

In de Educas-toolbox: Verwondering en schoonheid vind je methodieken en opdrachten die je ondersteunen bij het bouwen, ontwerpen, inrichten of herinrichten van gebouwen en ruimtes voor kinderen en hun families, en dat allemaal volgens de educare-visie.


Download de Educas-toolbox: Verwondering en schoonheid.

Evenement: online inspiratienamiddag

Maak ruimte voor kinderen en families op 18 juni 2021
Was je erbij of heb je het evenement gemist? Geen nood, hieronder vind je alle info!

Artikels over Educare en ruimte


Bezoek ook de projectpagina.