INTESYS | Inspiratie uit geïntegreerde systemen in Europa

In het INTESYS-project onderzoeken we hoe geïntegreerd werken en een krachtig partnerschap tussen voorzieningen de toegankelijkheid van ECEC kunnen verbeteren voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Samen met partners uit 5 Europese landen

Samen met partners uit Portugal, Italië, Slovenië en Nederland voerde VBJK een onderzoek uit naar geïntegreerd werken in Europa. De resultaten van dit onderzoek vind je hier: https://www.kbs-frb.be/nl

In 4 landen worden pilootproject opgezet: in Portugal, Italië, Slovenië en België. In pilootprojecten wordt geëxperimenteerd met inclusieve geïntegreerde dienstverlening die tegemoet komt aan de noden van maatschappelijk kwetsbare kinderen en hun families.

Twee Belgische pilootprojecten in Brussel

Samen met de Koning Boudewijnstichting staat VBJK in voor de opvolging van twee pilootprojecten in België: één aan Nederlandstalige en één aan Franstalige kant in de Brusselse hoofdstad. De Vlaamse proeftuin focust op horizontale integratie: het Huis van het Kind Brussel dat werkt aan de uitbouw van geïntegreerde en toegankelijke gezinsondersteuning. De Franstalige proeftuin focust op verticale integratie: er is zorg voor een warme overgang tussen voorzieningen (zoals Kinderopvang, kleuterschool en buitenschoolse opvang).

Hoe geïntegreerd werken?

Op basis van de bevindingen uit de pilootprojecten in Portugal, Italië, Slovenië en België werd een toolkit gemaakt. In het eerste deel van deze toolkit wordt interessante achtergrondinformatie over geïntegreerd werken meegegeven. In het tweede deel worden inspirerende tools aangereikt om geïntegreerd werken in de praktijk vorm te geven. Je kan de toolkit downloaden via: https://media.kbs-frb.be/en/media/9489/INTESYS%20Toolkit

Daarnaast werden belangrijke beleidsaanbevelingen geformuleerd voor elke pilot en op Europees niveau. Deze aanbevelingen lees je hier: http://www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys/policy-recommendations

Alle belangrijke info over INTESYS vind je via www.europe-kbf.eu/en/projects/early-childhood/intesys