NESET II

Neset II is een netwerk van inhoudelijke ECEC experten. Neset II werkt aan de sociale dimensie van professionalisering (Education and Training).

In opdracht van de Europese commissie werken de experten van Neset II onderzoekrapporten uit met als doel de Europese beleidsmakers te sensibiliseren over de belangrijkste socio-educatieve thema's van vandaag. Dit heeft een direct effect op de thema's die de Europese Commissie naar voren schuift in internationale projectoproepen.

VBJK werkt als expert in ECEC regelmatig mee met het Neset II netwerk. Recent nog realiseerden we in samenwerking met PPMI twee onderzoeksrapporten:

Rapport 1: 'Professionalisation of childcare assistents'

Dit rapport geeft een overzicht van (en inzicht in) de profielen en functies van ECEC medewerkers in 15 Europese landen. Het gaat hier om ECEC medewerkers met een lage of geen kwalificatie, die ingezet worden voor de ondersteuning van leerkrachten, de zogenaamde 'asssistenten'.

Deze assistenten spelen vaak een cruciale rol in de omgang met kinderen en hun families, zeker wanneer het om zorgtaken gaat (eten geven, te slapen leggen, naar het toilet gaan ...). Hun rol wordt meestal niet erkend in beleidsdocumenten en hun bijdrage in het dagelijks werken met kinderen wordt meestal als 'onbelangrijk' beschouwd.

Dit rapport onderstreept het belang van hun taak: deze is cruciaal in een pedagogiek van educare, waar education en care samengaan. Hoe wordt dit gezien door ECEC centra, door collega's, families, kinderen en hen zelf? Welk kwalificatietraject is mogelijk? Hoe kunnen zij samen met leerkrachten deelnemen aan verdere professionalisering (continuous professional development)?

Deze en nog meer onderzoeksvragen komen in het rapport aan bod. Je kunt het rapport 'Professionalisation of childcare assistents' hier gratis downloaden.

Rapport 2: 'Transforming ECEC centers and primary school in Professional Learning Communities'

Dit rapport geeft een overzicht van interessante Europese Professional Learning Communities. Het rapport gaat ook dieper in op vier casussen in België, Kroatië, Slovenië en Italië.

In een Professional Learning Community leren medewerkers van elkaar en van de relatie met de kinderen, de gezinnen, andere partnerorganisaties en de buurtgemeenschap. Dit gebeurt via peer-learning, gedeelde observaties, reflectie, samenwerkingsverbanden en nog veel meer.

Bedoeling is dat het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen en hun families verhogen, door een coherente en verrijkende aanpak die rekening houdt met de brede leefwereld waarin kinderen opgroeien (holistische benadering).

Je kunt het rapport 'Transforming ECEC centres of primary school in Professional Learning Communities' hier gratis downloaden.

Rapport 3: 'Integrated centers'

Download het rapport van de derde research review voor Neset II. Thema: geïntegreerd werken voor kinderen van 0 tot 6 jaar, en hun families.

Op 22 november 2018 vond de 3rd annual conference on “Strengthening Common European Values through Education. What does the Evidence tell us?” plaats. Bekijk de Powerpointpresentatie van Hester Hulpia en het filmpje van deze dag.