Ouderparticipatie ook voor vaders!

(verzendings- en verpakkingskosten zijn niet in de kostprijs inbegrepen)

Natuurlijk zet je met je ouderbeleid in op de participatie van moeders én vaders. En natuurlijk zijn vaders betrokken op de opvoeding van hun kind. Toch is het goed om voor vaders nog extra inspanningen te doen.

Vaderparticipatie

Deze handleiding start met het belang van vaderparticipatie en de houding van professionals hierin. Hoe staan medewerkers tegenover verschillende gezinssamenstellingen? Wat denken ze onbewust over man-vrouw-verhoudingen in het gezin? Hoe kunnen medewerkers uitdragen dat vaderparticipatie belangrijk is?

Actieplan

Nadien volgen praktische tips. Schrijf op je uitnodigingen bijvoorbeeld “beste moeders en vaders” in plaats van “beste ouders”. Maak een analyse van de activiteiten die je organiseert: wanneer vinden zij doorgaans plaats en om wat voor activiteiten gaat het meestal? Er zit bij deze brochure zelfs een instrument om vaderparticipatie te meten! Een goed zicht op het contact met vaders laat toe om gerichte actie te ondernemen.

Internationaal