Ouderparticipatie ook voor vaders!

(verzendings- en verpakkingskosten zijn niet in de kostprijs inbegrepen)

Natuurlijk zet je met je ouderbeleid in op de participatie van moeders én vaders. En natuurlijk zijn vaders betrokken op de opvoeding van hun kind. Toch is het goed om voor vaders nog extra inspanningen te doen.

Vaderparticipatie

Deze handleiding start met het belang van vaderparticipatie en de houding van professionals hierin. Hoe staan medewerkers tegenover verschillende gezinssamenstellingen? Wat denken ze onbewust over man-vrouw-verhoudingen in het gezin? Hoe kunnen medewerkers uitdragen dat vaderparticipatie belangrijk is?

Actieplan

Nadien volgen praktische tips. Schrijf op je uitnodigingen bijvoorbeeld “beste moeders en vaders” in plaats van “beste ouders”. Maak een analyse van de activiteiten die je organiseert: wanneer vinden zij doorgaans plaats en om wat voor activiteiten gaat het meestal? Er zit bij deze brochure zelfs een instrument om vaderparticipatie te meten! Een goed zicht op het contact met vaders laat toe om gerichte actie te ondernemen.

Internationaal

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Sandra

Foto's

Medewerkers

Partners

 • Bernard van Leer Foundation

  Bernard van Leer wilde met zijn Foundation de kansen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen vergrot...
 • Stad Gent

  Vanuit de ervaringen in pedagogische ondersteuning slaan VBJK en Stad Gent wel vaker de handen in el...
 • Kind & Gezin

  VBJK heeft een partnerschapsakkoord met Kind & Gezin
 • Europees Sociaal Fonds

  VBJK heeft verschillende projecten bij ESF, het Europees Sociaal Fonds. Ook onze AMIF projecten hore...