Toowey-toowey

Kunst is een universele taal die iedereen aanspreekt. Kinderen en volwassenen met verschillende culturele achtergronden begrijpen de taal van kunst en kunnen die taal met elkaar delen. Precies daarom zijn artistieke activiteiten goede pedagogische handvaten om respect voor diversiteit mogelijk te maken. Toowey-toowey toont de mogelijkheden die kunst biedt voor de persoonlijke ontwikkeling. Je ziet in de film ook hoe mensen in een context van vrije expressie dichter bij elkaar komen. Elke scène doet je zin krijgen om artistiek met kinderen en gezinnen te werken.

Een film van VBJK en DECET

De film kwam tot stand in samenwerking met Acepp (Frankrijk), CAF (Verenigd Koninkrijk), Mutant (Nederland), Σχεδία (Schedia, Griekenland) en VBJK (België): vijf partners van het DECET netwerk. Hij is in verschillende talen ondertiteld.