KIDDOdag 2016

30/11/2016 - 30/11/2016

Het pedagogische raamwerk is een bondige visietekst over kwaliteitsvolle kinderopvang. Wat kan kinderopvang betekenen voor kinderen, gezinnen en de samenleving? De tekst geeft richting en houvast in het dagelijks werken. Bedoeling is dat elke kinderopvang met dit raamwerk aan de slag gaat. Tegelijk schrijft het raamwerk niet voor hoe je in de dagelijkse praktijk ‘moet’ handelen.

Maak kennis met de grote lijnen van het pedagogische raamwerk

Hoe kun je dit raamwerk begrijpen? Hoe vertaal je het naar de context van je eigen opvang? Op KIDDOdag 2016 maak je kennis met de inhoud van het raamwerk: de grote lijnen zoals een holistische kijk op kinderen, de samenwerking met gezinnen, de verankering in de buurt en de bredere samenleving, maar ook de concrete vernieuwingen zoals het werken met ervaringsgebieden. Je krijgt lezingen met duiding en workshops met praktijkverhalen en concrete inspiratie. Een dag om je volledig onder te dompelen in het pedagogische raamwerk.