In Memoriam

Vrijdag 6 oktober is Dr. Eugeen Verhellen overleden.

Eugeen Verhellen was jarenlang professor aan Universiteit Gent, waar hij - lang vóór er sprake was van het VN verdrag - pionierswerk verrichte rond kinderrechten.

Hij geloofde sterk in de competenties van kinderen en zag hen als volwaardige deelnemers aan de samenleving. Daarover vertelde hij in al zijn colleges en (internationale) lezingen. Ook in zijn onderzoeks- en beleidsbeïnvloedend werk was de rode draad steevast dat mensenrechten ook voor kinderen tellen. Het werd zijn leuze: ‘Pedagogiek is een kwestie van mensenrechten.’

Zijn werk is niet alleen academisch een referentie, ook in de praktijk bewoog hij heel wat. De Kinderrechtswinkel en het Kinderrechtencommissariaat waren zonder hem misschien niet gerealiseerd.

Voor VBJK is dit een bijzonder afscheid. Zelf zetten we elke dag in op de benadering van kinderen als competente wezens. We zetten in op basisvoorzieningen die voor elk gezin toegankelijk zijn, want kinderen hebben recht op kwaliteitsvolle dienstverlening. En we zetten in op de verbinding tussen onderzoek, beleid en praktijk.

Maar het afscheid valt ook persoonlijk zwaar. Collega Ankie Vandekerckhove was de eerste Vlaamse kinderrechtencommissaris. Ze noemt Eugeen Verhellen haar ‘warme, wijze leermeester’, die haar op het boeiende kinderrechtenpad bracht. ‘Het was een voorrecht om hem te kennen, om met hem te mogen werken en discussiëren.’

We gaan hem missen.

 

Tekst: Ellen Rutgeerts

Foto's