Universiteit Gent

Dat VBJK haar kantoren in Gent heeft, is niet zonder reden. De Gentse Universiteit deed immers al vroeg onderzoek naar de kwaliteit van kinderopvang. In Van Gent naar de wereld lees je hoe Universiteit Gent, samen met andere organisaties zoals de pedagogische begeleidingsdienst van Stad Gent, de voedingsbodem voor VBJK vormde.

Vandaag is zijn er nog steeds nauwe banden. Michel Vandenbroeck trok van VBJK naar Universiteit Gent om er vakgroepvoorzitter en hoofddocent gezinspedagogiek te worden, tegelijk blijft hij als voorzitter betrokken bij VBJK. VBJK onderzoekers die op jonge-kind-thema’s doctoreren, doen dit onder de vleugels van de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek. VBJK verzorgt gastlessen. We zetten samen onderzoek op naar pedagogische kwesties en de maatschappelijke context van gezinnen. Enzovoort.

 

Surf naar de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek.

Ook met de vakgroep Orthopedagogie en de vakgroep Ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie werkt VBJK samen in projecten.