Kind & Gezin

Kind & Gezin is de Vlaamse openbare instelling voor hulp en advies over het welzijn van kinderen. Deze overheidsdienst is mee verantwoordelijk voor een goede organisatie en kwaliteit van de consultatiebureaus, kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning.

VBJK heeft een partnerschapsakkoord met Kind & Gezin. Op vraag van Kind & Gezin zet VBJK soms specifiek onderzoek op en starten we projecten met een welomlijnde opdracht. De onderzoeksresultaten en projectmatige bevindingen die hieruit voort vloeien, geven Kind & Gezin de inhoudelijke input die nodig is om goed beleid te voeren.

Idem voor Kindertijd, Kindertijd-dag en het documentatiecentrum: het is onder meer op vraag van Kind & Gezin dat VBJK daar de schouders onder zet.

Omdat VBJK het documentatiecentrum en Kindertijd zelf ook heel belangrijk vindt, net als degelijk onderzoek en vernieuwende projecten, stellen we Kind & Gezin vaak ook proactief voor om bepaalde thema’s uit te diepen. Nationaal en internationaal hebben we immers goed zicht op de evoluties in praktijk en onderzoek. Dus vinden we het onze opdracht om de belangrijkste tendensen te vertalen naar praktijk, onderzoek én beleid.

 

Surf naar de website van Kind & Gezin.