Arteveldehogeschool

Samen met de sector zet VBJK al heel lang in op professionalisering. Om te werken met jonge kinderen hebben professionals een lerende houding nodig, openheid om de contacten met ouders en kinderen telkens opnieuw op maat aan te pakken en af te stemmen op een samenleving die voortdurend evolueert en steeds diverser wordt.

In ons onderzoek naar professionalisering is de centrale vraag daarom steeds: wat maakt dat kinderbegeleiders die openheid ontwikkelen voor verandering, waardoor ze alle kinderen op een warme manier gaan ondersteunen in hun ontwikkeling? Er kwamen opleidingen in het volwassenonderwijs die theorie en praktijk met elkaar verbinden. Langzaam groeide ook de consensus dat er in elke leefgroep een bachelor nodig is.

In 2008 formuleerde Jan Peeters in zijn doctoraatstudie De Warme Professional een aantal aanbevelingen voor een nieuwe bacheloropleiding voor de kinderopvang. De daaropvolgende jaren waren er op Kind & Gezin gesprekken tussen hogescholen, universiteiten, beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers van de sector over hoe zo’n nieuwe opleiding er moest uitzien. In 2011 was het zover. In Antwerpen, Brussel en Gent startten drie hogescholen met de opleiding Pedagogie van het Jonge Kind.

In Gent organiseert Arteveldehogeschool de bachelor Pedagogie voor het Jonge Kind.