REC | Reflection - Education - Care

Groepsreflectie over de eigen praktijk is cruciaal binnen kwaliteitsvolle voorzieningen voor jonge kinderen, maar er wordt niet altijd tijd gemaakt voor reflectie. Wanneer er met het personeel wordt gereflecteerd met zinvolle en motiverende samenwerkingsmethodes, dan faciliteert dat het leren en de verschuiving naar een holistische educare-benadering binnen Opvang en Onderwijs voor Jonge Kinderen (OOJK: tijdens het REC-project werken de internationale partners in voorzieningen met jonge kinderen van 0-10 j., in België van 0-6 j.). 

Het REC-project richt zich op deze thema's en heeft tot doel reflectie te integreren in de praktijk door te onderzoeken hoe effectieve en duurzame reflectieve processen met teams binnen voorzieningen voor jonge kinderen kunnen worden gecreëerd. Dit moet ook bijdragen tot de bewustwording van het belang van reflectie binnen OOJK. 

REC is een Erasmus+ KA2-project, geïmplementeerd binnen een internationaal partnerschap bestaande uit volgende organisaties: Hungary Foundation (Hongarije) die het project coördineert, Artevelde University of Applied Sciences (België) met wie VBJK samenwerkt rond de Belgische pilot, Open Academy Step by Step (Kroatië) en Pedagoski Institut (Slovenië). 

Na het delen van verschillende reflectiemethoden binnen het internationale partnerschap (WANDA, video-coaching, peerobservaties ...) zullen in elk land specifieke pilots worden geïmplementeerd door Continuous Professional Development-paden (CPD / levenslang leren) op te starten binnen OOJK in het kader van Professional Learning Communities (PLC). In België (Vlaanderen) zullen vier ECEC-centra betrokken zijn bij een groepsbezinningstraject van 20 maanden. 

In mei 2023 zullen de betrokken internationale partners en professionals naar België afreizen voor een transnationaal opleidingsevenement. 

Aan het einde van het project:

  1. zal een praktische gids worden geschreven en algemeen beschikbaar worden gesteld over hoe effectieve en duurzame reflectieve paden binnen OOJK kunnen worden gecreëerd door gebruik te maken van specifieke methodes.

  2. zullen beleidsaanbevelingen worden uitgewerkt voor verantwoordelijken binnen OOJK en voor beleidsmakers op Europees en lokaal niveau.

Wil je meer informatie?

Neem contact op met Nima

Medewerkers

Partners