Steunpunt Diversiteit & Leren

Steunpunt Diversiteit & Leren biedt wetenschappelijk onderbouwde ondersteuning voor het omgaan met diversiteit. Verbonden aan de vakgroep Taalkunde van Universiteit Gent biedt dit Steunpunt het onderwijs en ook andere sectoren de nodige expertise om de talenten van iedereen, ongeacht hun identiteit en achtergrond, maximaal te helpen ontplooien en op die manier gelijke leerkansen te scheppen.

De projecten die VBJK samen met het Steunpunt Diversiteit & Leren uitwerkt gaan precies daarover: gelijke kansen voor elk kind.

 

Meer informatie bij Steunpunt Diversiteit & Leren.