Unicef

Unicef

Unicef is het Kinderfonds van de Verenigde Naties. De organisatie zet zich wereldwijd in voor het welzijn van kinderen. Het kader van Unicef is het internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind overal ter wereld wordt nageleefd.

In opdracht van Unicef treedt VBJK in de Balkan op als ECEC consultant.

 

Surf naar Unicef.